Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 29, 2019

Karin Smirnoff följer upp sin debut Jag for ner till bror med nya romanen Vi for upp med mor, där en kristen grupp, inte helt olik laestadianer, fascinerar en av bokens huvudpersoner men stöter bort en annan. Hon talar med Erik Gyll om vad det är som lockar med hierarkier, strikta regler och en grupp som skyddar de sina, men stöter bort andra.

Medarrangör: Bokförlaget Polaris