Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 24, 2020

I Anna Höglunds senaste samtidssaga möter vi ett barn som hittas på en sophög. Barnet har en egenhet: Det kan inte blunda. I bilderboksform undersöker Anna Höglund begreppet att kunna blunda för något. Måste vi lära oss hitta balansen mellan det ljusa och det mörka i livet? Och om man inte kan det, hur gör man då? I ett samtal med Sara Garpe, stiftsadjunkt Stockholms stift.

Medarrangör Lilla Piratförlaget