Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 25, 2020

Tom Alandh har skapat ett stort antal rosade dokumentärfilmer och skildrat många livsöden. Hans berättelser om samhällets skuggsidor, om utanförskap, hemlöshet och missbruk visar en mångbottnad bild av Sverige. I ett samtal med Johan Kellman Larsson, författare till boken samt Annika Broman, tf regionchef på Sensus.

Medarrangör Mondial