Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 28, 2019

Emma Hamberg talar med Susanne Rappmann om en personlig roman om att leva med någon som är svårt sjuk, men ändå  bryta upp. Och om att ta och få en andra chans mitt i livet.

Medarrangör: Piratförlaget