Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 26, 2020

Funkisfamiljen är en bokserie för barn 6–9 år om barns tankar om livets stora frågor. Del 4, Operation vän i nöd, handlar om utsatthet och alla människors rätt att göra sin röst hörd – även om man inte kan prata med munnen. Anna Pella i ett samtal med Cristina Grenholm, professor och kyrkosekreterare för Svenska kyrkan.

Medarrangör Libris