Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 25, 2020

Så mycket förstånd, klokskap och mod föds ur stillheten och tystnaden, skriver pastor Tomas Sjödin, aktuell med Ljudet av tystnad , en personlig berättelse om konsten att värna det inre livets helhet i en fragmentariserad tid. Ett samtal om tystnaden under ledning av Lena Sjöstrand, präst och teologie doktor, domkyrkokaplan i Lund.

Medarrangör Libris