Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 25, 2020

Visste du att USA:s militära styrka är större än de åtta efterföljande ländernas sammantagna kapacitet? Eller att 20 procent av alla måltider i USA äts i bilen? Sanna Björling och Frida Stranne beskriver det amerikanska samhället och de idéer och den mentalitet som format detta mäktiga och märkliga land. I ett samtal med Maria Essunger, docent och lektor i Systematisk teologi med livsåskådningsforskning, Uppsala universitet.

Medarrangör Mondial