Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Nov 12, 2021

I Sverige lever vi allt längre och gruppen seniorer blir allt större. Patricia Tudor-Sandahl berättar om modet att åldras ur ett existentiellt perspektiv, om att inte nöja sig med att leva på ytan av sig själv och om att bli sams med det paradoxala och motsägelsefulla som ryms inom oss människor.

Medarrangör Libris