Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Nov 12, 2021

I trebandsverket Gudomliga komedier: Humor, subjektivitet, transcendens diskuterar teologen Ola Sigurdson vilket slags väsen en människa måste vara för att kunna uppfatta något som roligt. Det rör sig om en historisk, filosofisk, psykoanalytisk och teologisk exposé av människan som ett humoristiskt väsen och hur hon måste vara utom sig själv för att vara sig själv. Ola Sigurdson i ett samtal med Johanna Gustafsson Lundberg, docent i teologisk etik vid Lunds universitet.

Medarrangör Glänta