Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Nov 12, 2021

Vid en arkeologisk utgrävning öppnas en tusenårig grav utanför Maria Küchens ytterdörr. Kvarlevor blottas. Frågor ställs på sin spets. Vilka har levt här före oss? Vad har vi för ansvar för dem som ska komma? Om det, och om jord – biologiskt, ekologiskt och existentiellt – handlar boken. Maria Küchen i ett samtal med Dan-Erik Sahlberg, programchef Sigtunastiftelsen.

Medarrangör Natur & Kultur