Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Nov 12, 2021

Charlotte Frycklund skrev brev till Bibelns kvinnor, de som annars bara nämns i en bisats eller presenteras som en del av sina mäns berättelser – och märkte hur kvinnorna blev huvudpersoner och började tala tillbaka. Deras berättelser ger oss insikter också om våra egna liv. Samtalet leds av Caroline Krook, biskop em.

Medarrangör Argument Förlag