Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Nov 12, 2021

Glaciärerna smälter, havsnivån stiger och försurning kommer att ge haven en kraftigt förhöjd pH-nivå. Det är förändringar som påverkar allt liv på jorden. Här målas upp en bild av vår historia, nutid och framtid, en påminnelse om att varken det förflutna eller framtiden är långt borta. Hör ett samtal mellan Andri Snaer Magnason och Sara Wrige, präst i Borås Caroli och teknologie doktor i fysik.
Samtalet sker på engelska.

Medarrangör Norstedts