Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 25, 2020

Jag orkar inte be. Jag hinner inte be. Jag vet inte vad jag ska säga. Vad är bön för något? Borde det inte vara ett kravlöst samtal? Är det möjligt att dela ”hjärtats samtal” med varandra eller handlar det om en relation mellan människa och Gud? Ett samtal mellan biskop Martin Modéus och Cristina Grenholm, professor och kyrkosekreterare för Svenska kyrkan.

Medarrangör: Verbum