Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 26, 2019

Aase Berg talar med Birgitta Westlin om sin roman Haggan om Thelma som inser att hon som älskarinna varit värddjur åt ett utsvultet äktenskap. En roman om förljugna familjeidyller, klasskillnader och kulturbranschens narcissism.

Medarrangör: Albert Bonniers Förlag