Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 24, 2020

Magnus Malm arbetar med ekumeniska retreater och andlig vägledning för församlingsarbetare. Fri att tjäna (del 2) bygger på författarens arbete under 30 år. Utifrån sina erfarenheter tecknar han här konturerna av ett hållbart ledarskap i en ny tid, där kanske utmaningarna för kyrkan är större än någonsin. I ett samtal med Susanne Rappmann, biskop i Göteborgs stift och teologie doktor.

Medarrangör: Artos & Norma bokförlag