Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 25, 2020

Djärvt och lekfullt om längtans många världar. Kan två människor någonsin verkligen kan nå fram till varandra? Är det möjligt att förstå den man älskar om man inte lever i samma verklighet? Och kan man överhuvudtaget komma nära en annan människa på riktigt? Helena Granström i ett samtal med Sara Wrige, präst i Borås Caroli och teknologie doktor i fysik.

Medarrangör Weyler förlag