Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 25, 2020

Sen for jag hem är sista delen i trilogin om Jana Kippo. Karin Smirnoff har med sina hyllade romaner etablerat sig som en berättare av rang med särpräglad stil. Här ryms frågor om individ kontra socialt tryck, gemenskap kontra personlig tro, våld, kärlek och vad uppväxten betyder för en människa. Kanske kan konsten få Jana att hitta hem? I ett samtal med Lotta Fång, präst i Lunds stift med intresse för andlig vägledning och konstnärliga uttryck.

Medarrangör Bokförlaget Polaris