Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 25, 2020

Kan fysiken förklara människans inre upplevelser av världen? Ulf Danielsson berättar om vårt underliga och fantastiska universum med ett nytt grepp som tar medvetandet och världen vi lever i på blodigt allvar. Han samtalar med Kristina Ljunggren, domkyrkokaplan i Stockholms domkyrkoförsamling.

Medarrangör Fri Tanke