Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 29, 2019

Patrik Svensson har skrivit om ålen, ett naturvetenskapligt mysterium. En bok om livet och döden, om författaren och hans far och hur ålen förde dem samman. Han talar med Lena Sjöstrand.

Medarrangör: Albert Bonniers Förlag