Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 25, 2020

Stina Ekblad har ägnat ett helt yrkesliv på scen åt att gestalta det skrivna ordet. Hennes egen väg till scenen är mindre känd, trots att dess stoff är som materialet till en roman. Från det fattiga och lantliga finska Österbotten, via Danmark, till Dramaten och arbetet med Ingmar Bergman. Hör henne samtala med KG Hammar, teolog och tidigare ärkebiskop.

Medarrangör Weyler förlag