Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 29, 2019

Kayo Mpoyis debutroman Mai betyder vatten handlar om skolflickan Adi som bor i Dar es-Salaam i en familj präglad av smärtan efter århundraden av övergrepp och våld. Överallt finns myterna och förbannelserna som lever kvar. Och Gud som ser den mörka hemlighet som Adi vill gömma. Kayo Mpoyi talar med Erika Hedenström.

Medarrangör: Norstedts