Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 25, 2020

Elin Wägner (1882–1949) är en av svensk kvinnorörelses och fredsrörelses portalfigurer, känd för sitt engagemang för kvinnlig rösträtt och för grundandet av Rädda Barnen. Wägner var dessutom en stark miljövän och skrev redan 1941 den omdebatterade Väckarklocka. Författaren Ulrika Knutson i ett samtal med Björn Linnell, förläggare.

Medarrangör Historiska Media