Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 28, 2019

Är man ansvarig för sin familjs synder? När Annie blir gravid åker hon motvilligt hem till Tornedalen där hon växt upp i en laestadianskättad familj, som hukar under en mörk hemlighet. Snart kommer inget att vara som förut. Nina Wähä samtalar med Sara Garpe.

Medarrangör: Norstedts