Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 28, 2019

Silvia Avallones nya roman rör sig i samma värld som debuten Stål, i arbetarklassens och  hyreskasernernas Toscana, där klassklyftorna är avgrundsdjupa och könsrollerna bergfasta. Hon samtalar med Erika Hedenström.

Samtalet tolkas från italienska.

Medarrangör: Natur & Kultur