Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 25, 2020

Klas Östergren inledde sin romansvit med Gentlemen, fortsatte med Gangsters och avslutar nu med Renegater. Henry Morgan är på pilgrimsvandring genom Europa, från Wien till Lappland för att få träffa sin son. Fiktion blandas med sanning medan Sverige förvandlas. Och huvudpersonerna är lika mångskiftande som tidigare. Samtalsledare är Cristina Grenholm, professor och kyrkosekreterare för Svenska kyrkan.

Medarrangör Bokförlaget Polaris