Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 26, 2019

Agnes Lidbeck undersöker i den avslutande delen av sin romantrilogi livets små sanningar och stora lögner. Ett äktenskap utvecklas och i mitten står en man som betraktar skeendena, ibland lamslagen av skräck, ibland i ett tappert försök att hejda tiden. Hon samtalar med Brita Häll.

Medarrangör: Norstedts