Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 28, 2019

Torbjörn Flygts nya roman Släkte är ett kammarspel från Sveriges baksida, från slättlandens, bilvrakens, missbrukets, småkriminalitetens och eternitfasadernas land, en sida vi helst vänder bort blicken från. Han samtalar med Dan-Erik Sahlberg.

Medarrangör: Natur & Kultur och Sigtunastiftelsen