Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 28, 2019

Jonas Karlsson samtalar med Lotta Fång om Regnmannen, en roman om änkemannen Ingmar som återfår glädjen i tillvaron genom att sköta sin frus rosenträdgård. Sommaren är torr, men på baksidan av huset hittar Ingmar en gammal rostig kran med oväntade egenskaper.

Medarrangör: Albert Bonniers Förlag