Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 26, 2020

När musikern Daniel Östersjö upptäckte Elsie Johanssons författarskap slog det an en ton hos honom, och han tonsatte ett tiotal av hennes dikter. När Elsie Johansson fick höra sina dikter som sånger blev hon inspirerad, och skrev ytterligare dikter. Nu har sångerna och Elsie Johanssons inläsningar blivit en cd – Fönsterspringan, Daniel Östersjö sjunger Elsie Johansson. En författare och en musiker i ett samtal med Kristin Windolf, präst i Uppsala domkyrka med ansvar att driva kulturfrågor.

Medarrangör Comedia