Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 27, 2019

Marit Kapla har intervjuat så gott som alla de vuxna invånarna i byn Osebol vid Klarälven. Några har bott här i generationer, andra är nyinflyttade. Vilken bild framträder, när många röster talar om en plats? Samtal med Marika Palmdahl.

Medarrangör: Teg Publishing