Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 26, 2020

Lykke är gymnasielärare i Nässjö, Fatima är hittebarnet från Indien som omhändertogs av Lykke. Fatima vet att när hon som nyfödd hittades vid floden Sabarmati fick hon namnet Meera. Namnet bär hon som en hemlighet. Det handlar om en mor som inte är en mor, och en dotter som inte är en dotter. Majgull Axelsson samtalar med Kristina Ljunggren, domkyrkokaplan i Stockholms domkyrkoförsamling.

Medarrangör Norstedts