Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 26, 2019

En dag ska vi dö. Men till dess är det tabu att tala om det. Det vill Morgan Larsson ändra på. Han är aktuell med romanen Kistbyggarna, om en grupp människor som träffas i en studiecirkel och bygger sina egna kistor. Han talar med Camilla Lif.

Medarrangör: Piratförlaget