Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 25, 2020

I Kenneth Hermeles pjäs och essä Den banala ondskan har Ni åter missförstått framträder Hannah Arendt med alla de egenskaper som gjorde henne till en av 1900-talets mest inflytelserika tänkare. Hon fick många vänner och många fiender i och med begreppet ”den banala ondskan”. Var uttrycket välfunnet eller ett hugskott som slog fel? Samtalsledare är Birgitta Westlin, präst i Svenska kyrkan.

Medarrangör Bokförlaget Korpen