Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 25, 2020

”Jag tänker att romaner är kartor. I alla fall för oss som är dåliga på att hitta i verkligheten. Som undrar hur man lever. Oss ger orden hjälp att ta reda på hur världen och vi människor är beskaffade. Kanske är det därför jag läser. Men jag har också alltid läst för själva hantverkets skull. För att komma nära och titta på hur texten är gjord.” Marie Lundström debuterar med Sanningens kalas, här talar hon om sin bok med Björn Linnell, förläggare.

Medarrangör Wahlström & Widstrand