Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 26, 2019

Bomullsängeln är första delen i Susanna Alakoskis nya romansvit om den kvinnliga arbetarklassen. I centrum för berättelsen står den svenska textilindustrins framväxt. En roman om flickors utsatthet, kvinnlig vänskap och bildningstörst, och om hur tiden vi lever i kan avgöra våra livs möjligheter. Susanna Alakoski talar med Björn Vikström.

Medarrangör Natur & Kultur