Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 25, 2020

Betlehem Isaak berättar rakt och personligt om en ung familj som splittras, en historia om vad krig och diktatur kan göra med en framtida generation. Det är också hennes egen historia, återgiven från minnen och upplevelser från uppväxten utan den fängslade pappan Dawit Isaak. Samtalsledare är Pontus Nilsen, präst i Oscar Fredriks församling i Göteborg.

Medarrangör Brombergs Bokförlag