Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 25, 2020

Jag tror för att förstå handlar om ett beslut att återvända till barndomstron. Eller kanske snarare att ta en alltmer slumrande tro på nytt allvar. För många blev hans livsförändring svår att förstå och man undrade: varför religiös, och varför kristen? Pekka Mellergård i ett samtal med Jakob Wirén, docent i systematisk teologi och teologisk sekreterare till ärkebiskopen.

Medarrangör Artos & Norma bokförlag