Preview Mode Links will not work in preview mode

Se människan


Sep 25, 2020

USA-experten Erik Åsards nya bok Med lögnen som vapen handlar om Donald Trump, men även om de människor och sakfrågor som möjliggjorde att Trump kunde tillträda posten som världens mäktigaste man. Vad är lögn och vad är sanning i politiken? Samtalsledare är Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Medarrangör Historiska Media